Extralingo cover

Privacy policy

Extralingo Privacy Beleid

Welkom bij Extralingo

Jouw privacy is belangrijk voor ons. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij jouw gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en bekendmaken wanneer je gebruik maakt van Extralingo.com (de "Website"), onze mobiele en desktop-apps (de "Apps") en alle aanverwante sites, spelers, widgets, hulpmiddelen, apps, data, software, API's en andere diensten die door Extralingo worden aangeboden (de "Diensten"). Dit Privacybeleid geeft onder meer een toelichting op de volgende onderwerpen:

Door gebruik te maken van de Website, de Apps of een van de Diensten, en in het bijzonder door het aanmaken van een Extralingo-account, stem je ermee in dat jouw gegevens worden gebruikt op de wijze zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Voor jouw gemak hebben we de informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën opgenomen in een afzonderlijk document (de Cookieverklaring). de Cookieverklaring maakt deel uit van het Privacybeleid, en wanneer wordt verwezen naar het Privacybeleid, omvat deze verwijzing tevens de Cookieverklaring.

Neem even de tijd om dit Privacybeleid (waaronder de Cookieverklaring) door te lezen, en ga na of je akkoord bent met de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken en bekend maken. Als je niet akkoord gaat met de bepalingen van dit Privacybeleid, moet je geen gebruik maken van de Website, Apps of Diensten. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via [email protected].

Let wel: dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Website, de Apps en de Diensten (samen aangeduid als het "Platform"). Wanneer je het Platform gebruikt, kun je links tegenkomen naar andere websites, apps en diensten, of toepassingen die je in staat stellen informatie te delen met andere websites, apps en diensten. Extralingo is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze andere websites, apps en diensten en wij raden je daarom aan het privacybeleid van deze websites, apps of diensten door te nemen voordat je jouw Extralingo-account hieraan koppelt of persoonsgegevens deelt.

Onze uitgangspunten

We hanteren een aantal eenvoudige uitgangspunten ten aanzien van gegevensbescherming en privacy, die als volgt kunnen worden samengevat:

 1. Je moet precies weten wat wij met jouw gegevens doen.
  • Dit Privacybeleid is bedoeld om je volledige openheid van zaken te geven over hoe wij gegevens beschermen. Als je naar aanleiding van dit Privacybeleid nog vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar [email protected].
 2. Je moet de volledige controle hebben over jouw gegevens.

Gegevens die wij over jou verzamelen

Wij verzamelen uit verschillende bronnen gegevens over jou:

 1. Door jou verstrekte informatie
  • Essentiële account informatie: Om de Website te bezoeken, hoef je ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Bepaalde Diensten vereisen echter dat je je aanmeldt voor een Extralingo-account. Als je je aanmeldt, verstrek je bepaalde gegevens aan ons:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
  • Niet-essentiële informatie: Jouw geslacht, als je deze informatie wilt verstrekken.
  • Essentiële informatie voor een boeking: Om een boeking te kunnen maken, verstrek je bepaalde aanvullende gegevens aan ons:
   • Geboorte datum
   • Telefoonnummer
   • Adres
   • Nationaliteit
   • Noodnummers
   • Jouw taalniveau
   • Naam, factuuradres en betalingsverificatiegegevens
  • Profielgegevens: Je kunt, als je dat wilt, aanvullende informatie verstrekken voor jouw openbare profiel op Extralingo, bijvoorbeeld:
   • De stad en het land waar je woont
   • Een profielfoto, een afbeelding boven jouw profiel, of een avatar
   • Informatie over hoe je jezelf classificeert met betrekking tot jouw content
   • Nadere gegevens over jouw andere websites en sociale media-profielen, waaronder links naar deze websites en profielen
  • Informatie uit correspondentie: Als je contact met ons opneemt via e-mail, webformulieren op de Website gebruikt, of contact met ons opneemt via de post, per fax of andere offline-kanalen, verstrek je bepaalde persoonsgegevens aan ons.
  • Enquêtegegevens: Als je deelneemt aan een enquête, verstrek je bepaalde persoonsgegevens als onderdeel van jouw respons, tenzij je anoniem reageert.
  • Gegevens die je op de Website plaatst: Je verstrekt mogelijk persoonsgegevens als je videobestanden, chats, geluidsbestanden uploadt naar het Platform, of als je opmerkingen plaatst, of bijdraagt aan groepsdiscussies.
 2. Gegevens die wij automatisch verzamelen
 1. Informatie uit andere bronnen


 

Hoe wij jouw gegevens gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij over jou verzamelen voor de volgende doeleinden:

 1. Het gebruik van en de interactie met het Platform:
  • Om jouw Extralingo-account te beheren en te onderhouden, en je toegang tot de website te verlenen en gebruik te laten maken van de Apps en Diensten waar je van tijd tot tijd om verzoekt. Jouw e-mailadres wordt gebruikt om je te herkennen wanneer je je aanmeldt bij het Platform.
  • Om je te verzoeken deel te nemen aan enquêtes, de enquêtes af te nemen en de resultaten van de enquêtes te analyseren als je besluit deel te nemen.
  • Om je technische ondersteuning te geven.
  • Om te reageren op een opmerking of vraag die je hebt ingezonden.
  • Om activiteiten te voorkomen of actie te ondernemen tegen de activiteiten die (mogelijk) in strijd zijn met onze Gebruiksvoorwaarden, Gemeenschapsrichtlijnen, of de toepasselijke wetgeving.
  • We gebruiken jouw geboortedatum om eventueel leeftijdsbeperkingen te hanteren.
  • Aanvullende informatie die je verstrekt als onderdeel van jouw openbare profiel, zoals jouw echte naam, links naar jouw website en andere sociale media-profielen (maar niet jouw e-mailadres), komen op jouw profielpagina te staan. Deze informatie is publiekelijk toegankelijk en kan door iedereen worden bekeken die de Website bezoekt of gebruik maakt van onze API of andere Diensten. Houd hier rekening mee als je overweegt om extra informatie over jezelf te verstrekken.
  • Als je een taalreis boekt, worden jouw naam, adres en betalingsverificatiegegevens gebruikt om jouw boeking te verwerken en om jouw betalingen te innen. De betalingsverificatiegegevens worden verstuurd met behulp van SSL-versleuteling (Secure Socket Layer), de standaard in de branche.
  • Jouw e-mailadres wordt gebruikt om je service-updates en meldingen over jouw account te sturen, en eventueel nieuwsbrieven, marketingberichten en bepaalde e-mailberichten (als je met behulp van jouw accountvoorkeuren ervoor hebt gekozen deze te ontvangen).
  • Als je een sociale media-gebruiker bent en een van jouw vrienden meldt zich aan voor een Extralingo-account, kunnen wij jouw vrienden die al lid zijn van Extralingo laten weten dat je je hebt aangemeld of maken wij jouw vrienden erop attent dat je wellicht iemand bent die mogelijk interessant is om te volgen op Extralingo.
  • Als je een sociale media-gebruiker bent en je meldt je aan via sociale media, kunnen wij de informatie die wij van sociale media over jou ontvangen ook gebruiken om je attent te maken op of te koppelen aan gebruikers die je mogelijk zou willen volgen op Extralingo. Je maakt zelf de keuze of je deze gebruikers wilt volgen, en je kunt ze op elk moment weer 'ontvolgen'.
 2. Het verbeteren en aanpassen van het Platform en advertenties aan de gebruiker:


 

Het delen van jouw gegevens

Wij zullen jouw gegevens niet delen met derden, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid (waaronder ons Cookiebeleid). Er zijn omstandigheden waarin wij mogelijk een deel van de informatie die wij over jou verzamelen of die je aan ons verstrekt, moeten delen. Dit zullen wij doen op basis van de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. Dit geldt voor de volgende omstandigheden:

 1. Andere gebruikers: Informatie in jouw openbare profiel (met uitzondering van jouw e-mailadres) is toegankelijk voor andere gebruikers van het Platform. Deze gebruikers kunnen jouw profielgegevens bekijken en daarop reageren, zich toevoegen aan jouw lijst van volgers, en berichten aan jou sturen.
 2. Jouw toestemming is vereist: Wij maken jouw gegevens bekend, mits je er expliciet mee hebt ingestemd dat wij dat mogen doen. Op het moment dat wij jouw gegevens verzamelen, maken wij je daarop attent.
 3. Dienstverleners: Wij maken gebruik van bepaalde gerenommeerde derden, van wie sommigen zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden, in verband met bepaalde gespecialiseerde diensten met betrekking tot het Platform. Deze derden hebben toegang tot bepaalde gegevens over jou, maar alleen indien deze derden die gegevens nodig hebben om hun diensten aan ons te leveren. Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan deze derden, verlangen en eisen wij van deze derden dat zij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde verspreiding, en de persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor zover dit noodzakelijk is om hun diensten aan ons te verlenen.
 4. Andere netwerken en gekoppelde apps: Als je ervoor kiest om jouw Extralingo-account te koppelen aan andere apps of sociale netwerken zoals Facebook of X, zal je bepaalde gegevens met deze apps of netwerken delen. Extralingo is niet verantwoordelijk voor deze andere apps of netwerken, dus zorg ervoor dat je jouw account alleen koppelt aan apps of diensten die je vertrouwt. Zie het onderdeel settings van je account voor informatie over hoe je de informatie die je deelt kunt beheren, en hoe je jouw account kunt loskoppelen van andere netwerken of apps.
 5. Adverteerders kunnen gebruik maken van diensten van derden om te zorgen dat hun advertenties op de juiste manier worden aangeboden en om het effect te meten van hun campagnes op websites en apps. Wij staan deze diensten toe informatie te verzamelen en te gebruiken voor dergelijke doeleinden.
 6. Als geaggregeerde gegevens: Wij mogen jouw persoonsgegevens samenvoegen met soortgelijke gegevens die betrekking hebben op andere gebruikers van het Platform om statistische informatie te genereren over het Platform en het gebruik ervan, die wij vervolgens kunnen delen met derden of openbaar kunnen maken. Deze informatie zal echter geen e-mailadressen of andere contactgegevens bevatten, of iets dat online of offline kan worden gebruikt om jou persoonlijk te identificeren.
 7. Indien wettelijk vereist: Wij zullen jouw gegevens verstrekken indien wij in goed vertrouwen menen dat wij wettelijk verplicht zijn of toestemming hebben dit te doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gerechtelijk bevel, een dagvaarding of ander wettelijk verzoek.
 8. Om onze belangen te beschermen: Wij mogen jouw gegevens verstrekken indien wij van mening zijn dat dit nodig is om onze wettelijke rechten en belangen of die van onze gebruikers, werknemers, bestuurders of aandeelhouders te beschermen of te verdedigen, en/of om de veiligheid en bescherming van het Platform en/of de Extralingo-gemeenschap te waarborgen.
 9. In het kader van een bedrijfsoverdracht: Wij mogen jouw gegevens overdragen aan personen of bedrijven die activa of bedrijfsactiviteiten van Extralingo verkrijgen, of bij een fusie van ons bedrijf, of in geval ons bedrijf failliet gaat.

 

Cookies en vergelijkbare technologie

Net als de meeste andere websites maken wij gebruik van cookies en andere standaard internettechnologieën om onze Website en de Apps en Diensten die wij leveren te verbeteren. Wij hebben informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologie opgenomen in een afzonderlijk document (de Cookieverklaring) dat deel uitmaakt van dit Privacybeleid. Dit Cookiebeleid bevat tevens informatie over hoe je cookies van derden (die wij alleen gebruiken voor het analyseren van het gebruik van ons Platform en het optimaliseren van de inhoud op ons Platform) kunt blokkeren of uitschakelen, en hoe je je kunt afmelden voor andere technologieën zoals het melden van bugs binnen onze mobiele apps.

In sommige gevallen zijn de advertenties die worden getoond afkomstig van derden. Indien je dit hebt toegestaan, mogen derden informatie over jouw bezoek en interactie met het Platform gebruiken om je gepersonaliseerde advertenties van producten en diensten te tonen die mogelijk interessant zijn voor jou. Persoonsgegevens zoals jouw naam of e-mailadres worden niet met deze derden gedeeld.

Wij hebben ons best gedaan om je zoveel mogelijk informatie te geven over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologie. Als je ervoor kiest om het Platform te gebruiken en toestemming te geven voor het plaatsen van cookies en zonder de functionele cookies te blokkeren of uit te schakelen of aan te geven dat je geen gebruik wilt maken van andere technologieën zoals beschreven in ons Cookiebeleid, geef je ons toestemming om van deze technologieën gebruik te maken, alsmede van alle persoonsgegevens die wij, overeenkomstig dit Privacybeleid en ons Cookiebeleid, met behulp van deze technologieën verzamelen.

Toegang tot jouw gegevens

Zoals hierboven beschreven, kunnen de meeste persoonsgegevens en andere informatie die je aan ons verstrekt via jouw Extralingo-account worden ingezien en bijgewerkt. Als je toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens die wij over jou hebben, of deze wilt wijzigen of verwijderen, of als je bezwaar hebt tegen de verwerking van persoonsgegevens die wij over jou hebben, neem dan contact met ons op via [email protected] of het onderstaande adres.

Als je ons verzoekt om jouw account te verwijderen, zullen wij dat binnen een redelijke termijn doen, maar het kan zijn dat wij enkele van jouw persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of omdat wij een wettelijke reden hebben om dat te doen.

Internationale doorgifte van gegevens

Extralingo is gevestigd in Europa, en jouw persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met Europese wetgeving. Van tijd tot tijd kan het echter nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Je dient je ervan bewust te zijn dat de privacywetgeving in deze landen mogelijk verschilt van de wetgeving in jouw land, en door jouw gebruik van het Platform stem je in met de doorgifte, opslag en verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid en toepasselijk recht.

Kinderen

Extralingo is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Personen onder de leeftijd van 16 jaar mogen het Platform niet gebruiken en dienen geen pogingen te doen om een account aan te maken of persoonsgegevens aan ons te verstrekken zonder toestemming van hun ouders/verzorgers. Wij verzamelen nooit opzettelijk persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, noch geven wij ze toestemming om een account aan te maken. Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders/verzorgers, zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Als je denkt dat wij mogelijkerwijs dergelijke persoonsgegevens verzameld hebben, laat dit ons dan direct weten door een e-mail te sturen naar [email protected].

Wijzigingen en updates van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan af en toe worden bijgewerkt, en zodra wij dat doen, herzien wij tevens de hieronder vastgestelde Ingangsdatum. Eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid worden altijd weergegeven op onze website, zodat Extralingo-gebruikers altijd weten welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze informatie kunnen gebruiken en delen. Controleer deze pagina op gezette tijden om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid. Geregistreerde gebruikers worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in dit Privacybeleid door middel van een melding aan hun account en/of door het plaatsen van een bericht over de wijziging op de Website.

Vragen?

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, wijzigingen wilt voorstellen in dit Privacybeleid, of wilt weten welke informatie wij opslaan over jou, neem dan contact met ons op per e-mail via [email protected], of schrijf naar ons op dit adres:

Extralingo B.V.
Eeuwigelaan 3
1861CL Bergen, Nederland
Attentie: Privacy Department

Wat als je ons geen gegevens wilt verstrekken?

Als je niet wilt dat wij jouw gegevens gebruiken op de manier die in het Privacybeleid (waaronder ons Cookiebeleid) wordt beschreven, stop dan met het gebruik van het Platform. Als je al een account hebt aangemaakt, mail ons dan naar [email protected] om jouw account te beëindigen of op te zeggen.

Laatst gewijzigd: 25 mei 2024